قوجا تبريز
خوش گلميسيز

عضو انجمن ملي نجات درياچه اروميه گفت: درياچه اروميه تبديل به شورآب شده است.

"حبيب شايان فر" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه آذربايجان غربي، اظهار كرد: براساس آمار سازمان حفاظت محيط زيست، 70 درصد درياچه اروميه خشك شده است و ديگر نمي توان آثاري را از يك درياچه را مشاهده كرد؛ با اين روند 30 درصد باقي مانده نيز تا دو سال آينده خشك خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه درياچه اروميه در حال حاضر حالت فوق حاد به خود گرفته است، خاطرنشان كرد: اين درياچه تبديل به شورآب شده است به طوري كه در حال حاضر در هر ليتر آب باقي مانده اين درياچه 400 گرم نمك وجود دارد؛ براساس محاسبه ما بيش از هشت ميليارد تن نمك در زير درياچه اروميه وجود دارد كه در صورت خشكي كامل درياچه اروميه بزرگترين مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سلامت را به وجود خواهد آورد.

عضو انجمن ملي نجات درياچه اروميه در پاسخ به اينكه با توجه به شرايط حاكم بر درياچه اروميه، روند اجرايي برنامه هاي احيايي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟، گفت: متاسفانه اين برنامه ها آنطور كه بايد روند اجرايي مناسبي ندارد. احياي درياچه اروميه نيازمند يك همت بالا و عزم ملي است كه در حال حاضر وجود ندارد؛ احياي اين درياچه زماني ممكن خواهد بود كه همگي ما شب و روز به فكر آن باشيم و به مصرف قطره قطره آب حساسيت داشته باشيم.

وي اضافه كرد: كاهش اسراف در آب لزوم نجات درياچه اروميه است و از تمامي دستگاه هاي اجرايي تا مردم بايد با حساسيت در خصوص مصرف آب، گامي براي نجات اين درياچه بردارند.

شايان فر در ادامه با اعلام اينكه اخيرا در همايش بين المللي انجمن جغرافي دانان جهان اسلام كه به ميزباني دانشگاه تبريز برگزار شد، يازده پيشنهاد براي نجات درياچه اروميه ارائه گرديد، افزود: از پيشنهادات ارائه شده، اعتقاد و عزم ملي براي احياي درياچه اروميه بيشترين راي را آورد و اين نشان مي دهد كه تمامي كارشناسان معتقدند نجات درياچه اروميه منوط در به وجود آمدن عزم و اراده ملي است؛ پس از اين نيز تغيير الگوي كشت، تعيين متولي واحد و افزايش بهره وري آب بيشترين راي را براي احياي درياچه اروميه كسب كرد.

وي در ادامه در خصوص تاثير برگزاري همايش هاي مختلف براي نجات درياچه اروميه از جمله همايش بين المللي احياي درياچه اروميه كه آذرماه سالجاري برگزار مي شود، گفت: برگزاري اين همايش ها بي تاثير نيست اما همانطور كه اشاره شد معتقديم بيشترين عامل موثر در نجات درياچه اروميه به وجود آمدن اعتقاد و عزم ملي براي احياي آن است. ما نيز از سوي انجمن ملي نجات درياچه مقاله اي به اين همايش در جهت ارائه راهكارهاي احياي آن ارائه كرديم كه اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.

وي در جواب به اين سوال كه پيش از اين انجمن ملي نجات درياچه اروميه طرحي مبني بر به وجود آمدن سازماني در يكي از استان هاي همجوار درياچه اروميه ارائه كرده بوديد، اين پيشنهاد به كجا انجاميد؟، اظهار كرد: بله ما چنين پيشنهادي داده بوديم تا يك سازمان به مدت پنج سال براي پيگيري برنامه هاي احيايي درياچه اروميه به وجود آيد تا با اختيار تام و همكاري مردم و مسئولان در جهت احياي اين درياچه اقدام كند اما فعلا موافقتي با اين پيشنهاد نشده است.

ايسنا

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir